Lớp dậy bơi kỳ lạ

123Zoom+1.8 Tr2 N
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Ngày nảy ngày nay tại một ngôi trường nằm ở một ngôi làng nhỏ phía Đông, có một ngôi trường duy nhất ở đây nhưng quy tắc của trường là học sinh phải khoả thân học tập. Tiếp nối phần 1, lần này là khoá học bơi đặc biệt của trường và tại đây các thầy hướng dẫn học sinh học bơi một cách vô cùng đặc biệt…

Lớp dậy bơi kỳ lạ
Tắt QC